หลักการดำรงตน

เพื่อนผมคนนี้มาถึงวันนี้เพราะเขามีหลักการที่ชัดเจน

1.วางแผนชีวิตตั้งเป้าหมายและสะสมต้นทุนเพื่อเตรียมเดินทางไกล

2.เป็นคนมีอยู่ในตัวอย่างเช่นระหว่างเงินกับโอกาสเข้าเรื่องอย่างหลัง

3.ความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ที่สุดยอดคือซื่อสัตย์กับตัวเอง

4.บริหารองค์กรเสมือนหนึ่งว่าบริษัทนั้นเป็นของเราเอง
ถ้าคนเราใช้เงินของบริษัทเสมือนหนึ่งเป็นเงินของตัวเอง องค์กรนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง