Disruption

Disruption

ผู้ประกอบการไทยคิดว่าคำนี้เป็นเรื่องไกลตัว
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในโลกตะวันตก ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเขา
หรือคิดว่าให้เรื่องนี้มาถึงแล้วค่อยหาทางรับมือนี่เป็นวิธีคิดเดียวกันกับผู้บริหารของ Kodak
เมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมมีความคิดเห็นว่า disruptive economy มันคือภัยมืดที่เมื่อมาประชิดตัว
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ เหมือนกับที่ Nokia  เป็นเทวดาตกสรรค์

Disruption คือน้ำที่ไหลแทรกซึมไปได้ทุกวงการ วันนี้มีใครที่ยังซ้อ CD เหมือนผม
ไม่มีแล้วครับ Music Streaming คือคำตอบสุดท้าย
นิตยสารบ้านเราปิดตัวแทบทั้งวงการ ร้านขายหนังสือรายได้หดตัวอย่างฉับพลัน
ผู้คนกิน Street food โดยไม่ต้องไปที่ร้าน
ซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าโดยไม่ต้องลอง
นี่เป็นแค่ตัวอย่าง

ความร้ายแรงของ Disruption
มันทำให้สินค้าที่มีอยู่ในตลาดกลายเป็นของล้าสมัยแล้วอะไรคือทางออกที่จะรับมือกับเรื่องนี้
ผมยกคำพูดของ Elon Musk เบอร์หนึ่งของ Tesla ที่สรุปเรื่องราวของ Disruption ไว้ดีมาก

“Some people don’t like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster”

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่คุณต้องโอบอุ้มมันให้เป็นแก่นแท้ของการทำธุรกิจ
ไม่อย่างนั้นหายนะคือสิ่งที่คุณหลีกหนีไม่ได้