มหัศจรรย์

มหัศจรรย์

เมื่อชื่อเพื่อนผมติดใน Finalist ที่จะเข้า hall of fame ในวงการตลาด
ทำให้เขาได้รับการติดต่อจาก head hunter ให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับประเทศในบ้านเรา
ฟังข้อเสนอแล้วเขาตอบรับทันทีเพราะองค์กรมีสินค้าที่หลากหลายหมวดหมู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของเขาและเขาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ตั้งแต่ผลิต การตลาดไปจนถึงงานขาย
และเหมือนกับชะตาชีวิตเล่นตลกกับเขา
หนึ่งในบริษัทที่เขารับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ
อีกแบรนด์หนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับสาม ภายในเวลาสองปีนี้
เขาสร้างแบรนด์กระดาษชำระที่เขารับผิดชอบมาเป็นผู้นำตลาด
นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์
หกเดือนที่เพื่อนผมเข้าร่วมงานกับที่ทำงานใหม่มีองค์กรในระดับ Top 3
ของประเทศองค์กรหนึ่งมาติดต่อเขาเพื่อชวนไปทำงานด้วย
คุยกันทั้งหมด 3 ครั้ง เขาขอบคุณในข้อเสนอ แต่ต้องปฏิเสธโอกาสที่หยิบยื่นมาให้
เหตุผลคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะเขาทิ้งลูกพี่ของเขาไม่ได้ในยามที่องค์กรกำลัง transform ตัวเอง
ในช่วงเวลาแปดปีเขาสร้างผลงานที่เป็น turnaround case ไว้อีกหลายกรณีศึกษา
ที่เขาทำอย่างนี้ได้เพราะเขาได้รับการไว้วางใจจากผู้นำองค์กร
ที่ให้เขาและทีมงานอิสระในการเปล่งแสงแบบเต็มที่