ความจริงใจ

ความจริงใจ

เมื่อหลายปีที่แล้ว ผมพบกับ prospect รายหนึ่งพร้อมกับทีมงานคนหนึ่ง
ก่อนเข้าประชุมผมบอกกับทีมงานว่า ผมจะเสนอ credential ของเราด้วยความจริงใจ

ทีมงานถามว่าความจริงสามารถสื่อสารกันได้หรือ
ผมตอบว่าได้แน่นอน ถ้าผมส่งความจริงใจออกไป อีกฝ่ายหนึ่งรับได้แน่นอน
วันนั้น prospect รายนั้นให้ทางเราทพข้อเสนอมา pitch account
สุดท้าย prospect รายนั้นบอกผมว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสทำงานกับองค์กรเขา


อีกหลายปีต่อมา prospect รายนี้เปิด pitch อีกครั้งหนึ่ง
ผมโทรศัพท์ไปหาผู้บริหารท่านนั้นเพื่อขอเข้า pitch เป็นครั้งที่สอง

เสนองานเสร็จผมให้เบอร์โทรศัพท์มือถือกับ prospect
พร้อมบอกว่าในสองอาทิตย์ข้างหน้า ผมจะเดินทางไปต่างประเทศ
พาลูกชายไปเลือกมหาวิทยาลัยเรียนต่อในชั้น ปริญญาตรี
พร้อมบอก prospect  ว่าติดต่อผมได้ตลอดเวลา เพราะผมทำงาน 24/7


หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นตอนที่ผมอยู่ที่เมือง Cincinnati  ตื่นขึ้นมาตอนตีห้า แล้วคิดอะไรออก
ผมเลยโทรไปหาผู้บริหารท่านนั้นเพื่อนบอกว่าผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมกับ assignment ของเขา


ผู้บริหารท่านนั้นถามผมว่า “คุณประเสิรฐอยู่ที่ไหนครับ เห็นว่าไปต่างประเทศไม่ใช่หรือ”

ผมบอกว่าไม่ใช่ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ Cincinnati คุยกันสักครู่งหนึ่งแล้วผมก็วางสาย
เพราะไม่ต้องการรบกวนอีก ฝั่งหนึ่งให้มากเกินควร

สองอาทิตย์หลังจากนั้นลูกค้าปนะกาศผลของการ pitch
โดยเลือกทำงานกับ Brand Connections ผมตั้งข้อสังเกตว่า call ข้ามประเทศครั้งนั้น
อาจจะเป็นเหตุผลที่แสดงถึงความตั้งใจและจริงใจที่เราต้องการทำงานกับลูกค้ารายนี้
และผมทำงานกับลูกค้ารายนี้มากเกินกว่าสิบปี จนทุกวันนี้ผมคบค้ากับเขาเป็น “เพื่อน”