ไม่ยอมจนมุม

           ได้ธุรกิจใหม่มาเรื่องยังไม่จบครับ พวกเราต้องหาแหล่งเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับมือกับ
การขยายตัวของธุรกิจที่โตแบบก้าวกระโดด คุยกับสถาบันการเงินทุกแห่งได้รับมาแต่คำปฏิเสธเพราะพวกเรา
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ด้วยความเป็นคนไม่ยอมแพ้ ผมปรึกษากับผู้รู้คนหนึ่งที่เป็นผู้รู้ทางเงิน
เธอให้คำแนะนำว่ามันมีเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่เป็นทางออกของพวกเรา ผมติดต่อสถาบัน
ทางการเงินแห่งหนึ่งทันที
          ภายในเวลาเดือนกว่าพวกเราได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมารองรับการเติบโตของบริษัท
สถาบันการเงินนั้นคือธนาคารกสิกรไทย ผมขอระบุชื่อ เพื่อขอบคุณที่ทางธนาคารให้การสนับสนุุนบริษัทเล็กๆ
ของคนไทยบริษัทหนึ่งให้สามารถแข่งขันในเวทีที่ใหญ่กว่าเดิม 
ที่เล่าเรื่องนี้เพื่อให้ใครก็แล้วแต่
ที่ต้องการเป็น Startup operator รับรู้ว่าเส้นทางชีวิตจะวิ่งไปข้างหน้าได้ คุณต้องมีสปิริตของการเป็นนักสู้


ที่ไม่เคยยอมจนมุม