First Mover Advantage

First Mover Advantage

ผมมีความเชื่อว่าทำอะไรต้องทำเป็นคนแรก
เพราะแบรนด์ที่เป็น First brand in the category
จะยึดครองพื้นที่ใน consumer’s brand repetiore ได้ก่อนคนอื่น
และพลังของแบรนด์แบรนด์นั้นจะทรงพลังมากกว่าแบรนด์อื่นที่เดินตามหลังมาอย่างเทียบไม่ได้

เพื่อให้เห็นถึงพลังของหลักคิดนี้
ผมตั้งคำถามว่าใครเป็นนักบินอวกาศที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์เป็นคนแรก

ผู้อ่านลองนึกคำตอบในใจนะครับ

Neil Armstrong ไปเหยียบดวงจันทร์เกือบห้าสิบปีแล้ว
พวกเรายังจำชื่อเขาได้อย่างแม่นยำ
นี่คือตัวอย่างของพลัง first brand in the category

นี่เป็นเหตุผลผมตัดสินใจเป็น first media agency
และเสน่ห์อีกประการหนึ่งที่ผู้คนไม่ค่อยเข้าใจในการเป็น first mover brand
คือ cost of entry จำต่ำมาก เพราะในวงการนั้นไม่มีคู่แข่งอยู่เลย
ดังนั้นไม่มีใครที่จะกีดกันคุณออกจากวงการ