Spirit of Partnership

Spirit of Partnership

เคยมีคนถามพี่อิชกับผมว่าทำไมเราทั้งสองคนทำงานร่วมกันด้วยความราบรื่น ไม่เคยขัดแย้งกันหรือ

คำตอบคือ “ไม่มีครับ”

เพราะพวกเราต่างคนต่างให้ space ซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่าย space ของคนอีกฝั่งหนึ่ง
สำคัญคือการโอนอ่อนผ่อนตามซึ่งกันและกัน ถามว่าพี่อิชกับผมเคยมรความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
หรือไม่บนเส้นทางที่ร่วมงานกันอันยาวนาน

มีครับ แต่ความเข้าอกเข้าใจและเคารพในความคิดของคนอีกข้างหนึ่ง
ทำให้ตลอดยี่สิบเอ็ดปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่ผมมีโอกาสทำงานกับพี่อิชที่ผมเคารพในฐานะพี่สาว

เคล็ดลับอีกประการหนึ่งคือพวกเราทำงานแบบ ใครเก่งเรื่องไหนคนนั้นก็จัดการเรื่องนั้นไปเลย
ไม่ทำงานแบบต้องมีฉันทามติมาถึงตรงนี้ผมขอให้คำแนะนำกับใครก็แล้วที่ต้องการเป็น self-made man

  1. คุณต้องมีหุ้นส่วนที่เป็นคูุ่คิด วิธีในการเลือกคือหุ้นส่วนต้องมีความเชื่อและ “เหตุแห่งการดำรงอยู่”
    เหมือนกับคุณ ความเชื่อจะเสมือนหนึ่งกาวใจที่ทำให้คุณเดินทางไกลกับหุ้นส่วน
    โดยไม่มีปัญหาจุกจิกมารบกวนใจ
  2. ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน นี่เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณคล้องแขนหุ้นส่วนโดยไม่มีความกังวล