Speed & Improvisation

Speed & Improvisation

Business transformation  เสมือนหนึ่งว่าเรากำลังเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบิน
ตอนที่เครื่องบินลำนี้อยู่บนท้องฟ้า ประเด็นคือ transformation
ต้องพึ่งการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย speed & improvisation

คำว่าความรวดเร็วและการแก้ปัญหาแบบกลอนสดคือ
1. Transformation Team ต้องเป็นทีมงานเล็กๆเคลื่อนตัวไว
นี่เป็นที่มาที่เราต้องขอทำงานกับ CEO ของลูกค้าที่ยินดี
สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยมีทีมกะทัดรัดเป็นลูกมือ
นี่เป็นที่มาที่ผมและเพื่อนลงมอทำด้วยตัวเอง เมื่อลูกค้าไว เราต้องไวกว่าลูกค้า

2. ไม่ทำงานด้วยระบบประชาธิปไตย เด็ดขาดในการตัดสินใจ
ในโลกแห่งคามเป็นจริง transformation process ประกอบด้วย
micro decisions เป็นร้อยถึงพันครั้ง ซึ่งผู้นำของทีมต้องกล้าฟันธง

3. มุ่งมั่นและยินดีลองผิดลองถูกเพื่อเดินสู่ความสำเร็จ
ที่ต้องพึ่งการแก้ปัญหาแบบกลอนสดเพราะแผนที่คิดไว้กับปัญหา
ที่หน้างานอาจจะมีความแตกต่างกัน transformation process
จึงเป็นการทำงานแบบ trail & error ใน time frame ที่สั้นที่สุด