Always Say Yes

Always Say Yes

ผมมีคติในการทำงานคือตอบรับกับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งๆที่ตอนตอบ ok
ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วไปหาวิธีการเอาทีหลัง
เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับหนึ่ง
โทรมาเชิญเป็น Columnist เขียนบทความในหน้าการตลาด คำตอบคือ “ครับ”

พอครับปุ๊บทุกข์ปั๊บ

เพราะไม่มีประสบการณ์เขียนบทความ จำได้ว่าใช้เวลาเขียนบทความครึ่งหนึ่งถึงหนึ่งวัน
เขียนไปเรื่อยๆยิ่งเขียนยิ่งสนุก ยิ่งเขียนยิ่งมีลีลาที่เป็นลายเซ็นของตัวเอง
เขียนอยู่ห้าปีถึงรู้ว่าผมมีความสามารถถ่ายทองเรื่อราวผ่านตัวอักษร
หนังจากนั้นเริ่มออกหนังสือ series แกะดำทำธุรกิจ

เมื่อสิบปีที่แล้วนิตยสารฉบับหนึ่งเชิญผมเป็น guest speaker
พูดให้กับผู้ฟังเป็นร้อยคน คำตอบเหมือนเดิม “ครับ”
และเรื่งนี้เป็นเรื่องยากเพราะการเพราะการพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นเรื่องที่ไม่กล้าทำ

ผมขึ้นพูดวันนั้นโดยสร้างเทคนิคของตัวเอง ไม่จำบท
ผมใช้เพียงหัวข้อแล้วพูดสด ใช้เวลาพูดทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็รอดตัว
ประเด็นของเรื่องนี้คือ คนเราทุกคนมีความสามารถซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราเอง
แต่จะเจอความสามารถเหล่านั้น ต้องยึดคติในการทำงานว่า
Always say yes, despite the fact that we don’t know how to do it. And find out how to deal with it later on.
ครับกับทุกโอกาสที่เดินเข้ามาในชีวิต รับปากทั้งๆที่ทำไม่เป็น แล้วไปหาวิธีทำทีหลัง