เมื่อเราเป็นเรา

เมื่อเราเป็นเรา

ผมเดินลุยไฟมาถึงจุดนี้ได้ เพราะแวดล้อมด้วยผู้คนที่เกื้อหนุนผม คนเหล่านั้นคือ ครอบครัว หุ้งส่วน เพื่อนฝูง
บางคนถึงกับมาเป็นลูกค้าของพวกเรา ทีมงานที่ร่วมสร้างโลกใหม่ และลูกค้าที่หยิบยื่นโอกาสแล้วบอกพวกเราว่าโลกใหม่มีจริง
มีอยู่วันหนึ่งผมทานข้าวกับเพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญแล้วเพื่อนๆบอกว่า ลองมาทายดูว่าเพื่อนคนไหนจะทำงานเป็นคนสุดท้าย
ที่เพื่อนฝูงให้ความเห็นเช่นนี้ เพราะพวกเราเข้าวัยเกษียณ หลายคนทำงานแบบ part time กำลังส่งต่อให้ลูกๆ
ปรากฏว่าผมติดรายชื่อเป็นหนึ่งในสามคน ผมเลยให้ควาเห็นกับทุกคนว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าทำงาน

“ไม่อยากทำแต่ต้องทำ เพราะต้องหาเลี้ยงปากท้องและดูแลครอบครัว” แต่ตัวผมเองไม่ได้ทำงาน เพราะผมทำสิ่งที่หลงใหล
การทำงานจึงไม่ได้เป็นภาระของชีวิต สำหรับผมทำงานกับพักผ่อนเป็นเรื่องเดียวกัน

เล่าเรื่องมาซะยาว ผมขอยกคำพูดของประธานาธิบดีคนที่สิบหกของประเทศสหรัฐอเมริกา Abraham Lincoln ที่พูดว่า
“I am not bound to win,but I am bound to be true.
I am not bound yo succeed,but I am bound to live up the light that I have”

ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวิศวกรไม่เอาไหนมาเป็น….
ไม่ได้ต้องการความสำเร็จ ทำไปเพีนงเพื่อดำรงตนบนแก่นแท้ของความเป็นเรา