พรวิเศษ

พรวิเศษ

ครอบครัวผมเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกง ตั้งแต่จำความได้คุณพ่อคุณแม่เป้นคนทำงานหนักมาก

อิสระคือต้นทุนชีวิต คุณพ่อคุณแม่ดูแลผมและน้องชายด้วยหลัก 2 ข้อ

  1. อิสระกับสมาชิกในครอบครัว เมื่อคนเรามีเวทีของตัววเอง คนคนั้นจะขับเคลื่อนสู้ความเป็นเลิศ
  2. คุณพ่อคุณแม่สอนผมกับน้องชายให้รู้จักถูกผิดชั่วดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัย คำว่า “วินัย” คือทำหน้าที่ของตัวเองดดยไม่ต้องมีคนสั่ง

คุณพ่อกับคุณแม่เชื่อว่าเมื่อมีหลักการแล้ว ผมจะรู้จักดูแลตัวเอง คนที่พิเศษมากสำหรับผมคือ “คุณแม่” ผมถือว่าคุณแม่เป็น Super CEO กำหนดเพียงเป้าหมาย แล้วให้ผมไปหาวิธีการเอาเอง คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่ชอบ ไม่เคบเปรียบเทียบผมกับน้องชาย

ผมขอให้ความเห็นกับคนที่เป็นพ่อคนแม่คนว่าการเลี้ยงลูกหลานมีเพียงหลักการเดียวคือ
Don’t manipulate life, let he/she grows naturally.
อย่าบังคับชีวิต ให้แต่ละชีวิตเติบโตโดยธรรมชาติ
สอนเพียงหลักการ แล้วลูกหลานจะรู้จักรับผิดชอบชีวิตตั้งแต่เด็ก
สุดท้ายเขาจะเป็นคนไทยที่แข็งแรง