Why We Exist

Why We Exist

ในช่วงเดือนเมษายาเมื่อหลายปีที่แล้วมีลูกค้ารายหนึ่งมาพบผมที่ office แล้ว Brief ว่าอยากจพให้พวกเราช่วย launch สินค้าใหม่ที่บริษัทเขาใช้เวลาพัฒนามานานมาก ผมให้ความเห็นว่าโจทย์นี้ไม่ใช่ new brand launch แต่มันเป็น new category launch เพราะเมื่อเือบสิบปีที่แล้วสินค้าเครื่องดื่มที่บำรุงสมองยังไม่มีในตลาด นี่จึงเป็นโจทย์ที่ผมเรียกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา

พวกเราทำงานนี้ไม่ใช่เป็นเพีย media agency แต่เขียนพิมพ์เขียวว่าทำอย่างไรแบรนด์นี้จึงสามารถแจ้งเกิดได้ เราเขียน brand entry strategy และช่วยลูกค้าสร้างฐานผู้บริโภคให้แบรนด์เกิดใน white space
ผมไม่เชื่อว่า media agency มีหน้าที่เป็นตัวกลางเพียงซื้อและขาย media product ผมไม่เชื่อในวงจรการตัดราคาที่ media agency ใช้เป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอด

พวกเราทำงานร่วมกับลูกค้ารายนี้ภายใต้เสียงวิจารณ์ว่าแบรนด์นี้จะไปไม่รอด จนสุดท้ายแบรนด์ Peptein แจ้งเกิดแบบพลิกความคาดหมาย ความสำคัญของงานนี้อยู่ที่การตั้งโจทย์ โดยพวกเรา redefine brief ให้มีความชัดเจน ตั้งโจทย์ให้ถูกเท่ากับว่างานสำเร็จไปแล้ว 50%