สงสัย

สงสัย

มีอยู่วันหนึ่งผมทานอาหารค่ำกับเพื่อนที่เรียนวิศวะมาด้วยกันเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว
เขาถามผมด้วยคำถามง่ายๆว่า

“ทำไมถึตั้งบริษัทที่ปรึกษา และเอาความรู้ที่ไหนมาเป็นผู้รู็ด้านนี้”

ผมตอบว่าสาเหตุที่ก่อตั้งแกะดำธุรกิจ เพราะผมต้องการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ
ประการที่สองพวกเรามี passion ในเรื่อง innovation
คำว่า innovation ของเราอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปความหมายของมันคือ

Innovation is a basic and simple idea that surprises consumers.

คือเป็นความคิดที่เรียบง่าย พื้นๆ แต่สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคอย่ามีนัยสำคัญ

  • เปิดอู่ซ่อมรถในวันอาทิตย์เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการใช้บริการ พร้อมมีรถสำรองให้ใช้ทดแทนรถที่นำมาซ่อม
  • ระบบการศึกษาที่ทำให้คนไทย “คิดให้เป็น”
  • สร้างบ้านให้เป็น “home” ไม่ใช่เป็นเพียง “shelter”
  • ศูนย์การค้าที่ให้ความสำคัญกับคำว่าประสบการณ์มากกว่าที่จะขายของ
  • กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและข้อเสนอที่มีดอกจัน
  • การฉายภาพยนตร์ที่เป็น first run ผ่านทุก device แทนที่จะดูในโรงหนังเพียงอย่างเดียว