ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำ

ผมไม่เคยเรียนเรื่อง leadership skill ผมเรียนรู้จากชีวิตจริงของการร่วมก่อตั้ง start up สองบริษัท
การที่คนเราจะนำคนอื่นได้ เราต้องมีคุณสมบัติอยู่สองสามประการที่ทำให้ผู้คนยินดีเดินตามเรา

 1. Leading example ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้อ่านเคยสังเกตไหมครับว่า
  ผู้นำในยุคก่อนมีความพิเศษคือคนเหล่านั้นเดินนำหน้าเป็นคนแรกในการออกรบ
  ถ้าจะเป็นอะไรผู้นำแอ่นอกรับ แต่ถ้ารอดผู้นำจะเดินออกจากดงระเบิดเป็นคนสุดท้าย
 2. ผู้นำต้องคิดถึงตัวเองเป็นคนสุดท้าย แต่คิดถึงการอยู่รอดของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง Simon Sinek
  นักเขียนชื่อดังเขียนหนังสือเล่มหนึ่งของเขาชื่อ Leaders eat last ผู้นำต้องกินเป็นคนสุดท้าย
  นี่คือปรัชญาของหน่อยนาวิกโยธินที่ผู้นำหน่วยต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา นี่ไม่ใช่กฎแต่มันเป็นวัฒนธรรม
  ถ้าผู้นำดำรงตนอย่างนี้ผู้คนจะไว้ใจคุณ นี่จึงเป็นที่มาของคติประจำใจของผมว่า “ชอบกินข้าวต้มนานๆโดยไม่เบื่อ”
 3. ผู้นำต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่ง การเล่าเรื่องคือทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่เดินตาม
  คุณเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ต้องเล่าเรื่องทุกวันจากมุมต่างๆที่ไม่เหมือนกัน