ครูของตัวเอง

ครูของตัวเอง

เมื่อเรียนจบ NIDA เขาเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนการเงินในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ที่มีชื่อเสียงมากบริษัทหนึ่ง เมื่อเกือบสี่สิบปีที่แล้ว เนื่องจากลูกพี่ไม่ลงรายละเอียด
และไม่มีคนสอนงาน เขาเลยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

คราวนี้วิชาเลขเริ่มเป็นคุณกับเขา เขาเอาตัวเลขและวิชาการเงินมาเขียน model ทางการเงิน
คิดคำนวณ เรื่อง future & present value, internal interest rate
ทำตัวเลขบน excel sheet วนไปเวียนมา สุดม้ายเห็นช่องทางการเงินที่นำไปเป็นข้อเสนอทางการตลาด
ให้ลูกค้าจ่ายค่าดาวน์บ้านให้เร็วขึ้นโดยได้ส่วนลดพิเศษ

เป็น canpaign ที่ได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าและตัวองค์กร ลูดค้าเข้าอยู่เร็วขึ้นพร้อมส่วนลด

ผลคือองค์กรประหยัดค่าดอกเบี้ย เพราะลูกค้าจ่ายเงินเร็วขึ้น

ความคิดริเริ่มนี้เป็นสิ่งที่เดินทางมาก่อนกาลเวลา
ในยุคนั้นการเล่นกับตัวเลขทางการเงินเป็นเรื่องใหม่
เขาโชคดีที่ลูกพี่มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน และให้อิสระอย่างเต็มที่

เมื่อผลงานเข้าตาประชาชน เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย
พร้อมสร้างระบบที่ไม่มีคนทำมาก่อน คือให้ทัมงานสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องกลับมาถามเขาเพื่อขออนุมัติว่าลูกค้าต้องการอะไร เป็นครูสอนตัวเองในทุกสิ่งอย่าง
ริเริ่มทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ

ที่สำคัญคือทำงานเสมือนหนึ่งตัวเองเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้ชีวิตวิ่งร้อยเมตรสุดท้ายเป็นรองผู้อำนวยการ