อยู่คนเดียวเงียบๆ

วันทั้งวัน เราต้องเจอผุ้คนมากมาย ทั้งคนที่อยากเจอ และไม่อยากเจอ
แน่นอนว่า คนรอบข้างเหล่านี้ ต้องมีที่ทำให้เราหงุดหงิดใจบ้างไม่มากก็น้อย
และเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวกับคนรอบข้าง…
ลองปลีกตัวมาอยู่คนเดียวหามุมสงบเท่าที่พอจะหาได้ในตอนนั้น
ไม่ว่าจะเป็นมุมเล็กๆ ในร้านกาแฟ ในห้องน้ำ มุมชงชากาแฟที่ออฟฟิศ
ห้องสมุด หรือสวนหย่อมใกล้ๆ แล้วใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆ

หรือช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือช่วงก่อนนอนค่ะ

ปลีกตัวเองอยู่เงียบๆ คนเดียวสักพักให้ใจเราได้สงบนิ่ง
ปิดเสียงรอบข้าง แล้วลองฟังแต่เสียงในใจของเรา
ให้เวลาตัวเองาัก 5 นาที ในแต่ละวัน ถามตัวเองว่า เป็นอย่างไรคิดอย่างไร

วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
เราทำแบบนี้มันดีแล้วหรือเปล่า หรือผิดพลาดตรงไหน
เราแก้ไขใหม่ได้นะถามตัวเอง และตอบตัวเอง
ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ด้ พ บ เ จ อ ม า
ตัวเราเอง อยู่ด้วยกันมาตลอด 24 ชั่วโมง
******♥******
คุ ย กั บ เ ค้ า บ้ า ง สิ ค ะ …
แคร์เสียงในใจตัวเอง มากกว่าเสียงรอบข้างดูบ้าง

แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่คุณต้องการคืออะไรค่ะ