ทำบุญ

ละเว้นทางโลก แล้วเข้าหาความสุขทางธรรมกันบ้างนะคะ
การทำบุญไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องตื่นเช้าตักบาตรอย่างเดียวนะคะ

แต่อาจจะเป็นการทำบุญเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ
การเข้าวัดไหว้พระหรือเข้าโบสถ์ ก็ตามแต่ศาสนาที่นับถือของแต่ละคน
หรือจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลาางวันเด็กด้อยโอกาส การบริจาคสิ่งของ เป็นต้น

การที่เราได้สัมผัสกับทางศาสนานั้น ช่วยให้จิตใจสงบสุข
เมื่อใจสงบ ความสุขก็เกิดขึ้นในจิตใจค่ะ หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน
ลองหันหน้าเข้าวัด เข้าหาพระธรรมคำสั่งสอนดูบ้าง คติธรรมดีๆ
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามล้วนแต่ขัดเกลาให้เราเป็นคนดี มีจิตใจที่สงบสุข หลบจากโลกมนุษย์ที่แสนวุ่นวาย
แล้วเข้าหาโลกธรรมะที่ทำให้ใจเราเป็นสุขดีกว่าไหมคะ สงบใจกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสักครู่
คำสอนดีๆ ที่เข้าใจได้ไม่ยาก หลักธรรมที่นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดี

นิทานสอนใจ สุภาษิตต่างๆ อย่าคิดว่าเรื่องธรรมะ จะต้องอยู่คู่กับผู้สูงอายุเสมอไปนะคะ
หากเราต้องการพบความสุขที่แท้จริง ธรรมะนี่แหละค่ะ ที่จะช่วยใ่ห้เราเข้าถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอน
ความสุขหาได้ด้วยการเข้าหาธรรม เธอเป็นความสุขที่ยังยืนไม่มีสิ่งใดเปรียบค่ะ

หากคุณทุกข์หนัก ลองพักแล้วไปสงบจิตด้วยธรรมะกันดีกว่า บริจาคเล็กๆน้อยๆ
เข้าวัดไหว้พระ หรือเข้าโบสถ์ ก็ตามแต่ศาสนาที่นับถือการทำบุญเล็กๆน้อยๆ สังสรรค์กินข้าวกันสักมื้อ ไม่ต้องมาก