ร้องเพลงดังๆ ในห้องน้ำ

การร้องเพลงในห้องน้ำ ทำให้รู้สึกว่าเสียงตนเองดีขึ้น 50% ……
เพราะการร้องในห้องน้ำแล้ว เสียงก้องๆ ทำให้ดูกังวานๆ แลดู
เป็นนักร้องมืออาชีพได้ง่ายๆ เลยค่ะ
เคยลองด้วยตัวเองแล้วได้ผล จึงเกิดความภูมิใจเบา ๆ ใน
เสียง(ที่ตัวเองคิด) ว่ามันดี๊ดี ก็ทำให้เรามีความสุขได้ว่า เรานี่ก็ร้องเพลงโอเคนี่หน่า….

วั น นี้ น อ ก จ า ก
อาบน้ำอย่างเดียวแล้ว ลองร้องเพลงโปรดไปด้วยสิคะ

ฝึกพลังเสียง ปลดปล่อยความเครียด ให้ไหลไปพร้อมกับเสียงเพลงและสายน้ำ รับรองมีความสุขแน่ค่ะ

ร้องไปตลอดการอาบน้ำ ร้องไปให้เสียงกังวานดังลั่น
(แต่อย่าไป รบกวนใครเค้าล่ะ)
การได้ระบายความเครียดออกไปกับเสียงร้องสายน้ำ
ช่วยให้ความรู้สึกต่างๆ ที่อัดอั้นไว้ ได้ปลดปล่อยออกมา
เป็นการระบายออกที่ ได้ผลมากทีเดียว
________________________________________

                  ปล่อยความรู้สึกไม่ดีไปกับเสียงร้องและสายน้ำ

ให้ทุกอย่างไหลไป และหายไป ชำระล้างร่างกายพร้อมจิตใจ และ
ปล่อยให้เสียงร้องของเรา ช่วยสลายความเครียดที่มีอยู่ให้หมดไปด้วย

เมื่ออาบน้ำเสร็จ ความสดชื่นแจ่มใส

จะพาให้ใจเรามีความสุขได้ ค่ะ