หาหนังสือดีๆ อ่าน

หนังสือดีๆ มีอยู่เยอะแยะมากมาย ลองเลือกหยิบมาสักเล่ม สิคะ
การอ่านหนังสือ ก็เหมือนเป็นการปรับอารมณ์และจิตใจในวันที่เศร้าหมองได้นะคะ

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น นิ ย า ย ช ว น ฝั น
รื่องสั้นจรรโลงใจ หนังสือพาเที่ยวสนุกๆ มีให้เลือกมากมาย
การได้น้่งอ่านหนังสือดีๆ แล้วจมอยู่กับโลก อีกใบในหนังสือเล่มนั้น
เป็นอีกความสุขที่สัมผัสได้ไม่ยากเลยค่ะ

การได้อ่านหนังสือ นอกจากจะทำให้เราได้ฝึกสมาธิในด้าน
การอ่านแล้ว ยังช่วยให้เราได้ความรู้ต่างๆ มาประดับสมอง การยิ่งอ่านมากก็ทำให้เรายิ่งรู้มาก

ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือนั้น
มี ม า ก ม า ย ไ ม่ จ บ สิ้ น
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใด
ก็ยิ่งทำให้เราได้ประโยชน์จากมันเช่นกัน
_____________________________

ขึ้นอยู่กับคุณเอง ว่าจะเลือกรับหนังสือประเภทไหน
และเลือกอ่านอย่างไร ให้ตัวเอง ได้ประโยชน์ และมีความสุขมากที่สุดค่ะ

มาหาความสุขจากตัวอักษร
ด้วยการอ่านหนังสือกันดีกว่าค่ะ