ทำความสะอาดห้อง

จมอยู่กับกองฝุ่นมานานลุกขึ้นมาทำความสะอาดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ลองหยิบไม้กวาด คว้าไม้ถูพื้น มากำจัดความมัวหมองออกไปจากที่อยู่ของเราค่ะ
การทำความสะอาดห้อง ก็เหมือนกับการทำความสะอาดจิตใจไปด้วยนะคะ
เมื่อห้องสะอาดใจก็สงบ การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆ ก็ช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นตามได้เหมือนกันนะคะ

อย่ามัวแต่อยู่ในที่ๆ มัวหมองลุกขึ้นมาทำจิตใจให้สดใสกันดีกว่าห้องสะอาดใจก็สะอาดค่ะ

เปลี่ยนความมัวหมองให้เป็นความสดใส
เปิดให้สิ่งใหม่ๆ มาพร้อมกับความสะอาดดีกว่าค่ะ
ความสะอาด เป็นตัวเรียกสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตนะคะ
อย่าให้ฝุ่น และความมัวหมอง
มาทำให้เราต้องจมอยู่กับอะไรแย่ๆ เลยค่ะ
____________________________________

 ลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูให้ห้องที่อยู่ดูมีความสดใสพร้อมที่จะเปิดรับ

สิ่งดีๆ ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต

ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อทุกอย่างใสสะอาด
มาสร้างความสะอาดทั้งที่อยู่และจิตใจ เพื่อให้ชีวิตมีความสุขกันดีกว่าค่ะ