อ่านหนังสือธรรมะ

หากไม่มีเวลามากพอที่จะเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรม หนังสือธรรมะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างความสงบ และสุขให้กับจิตใจได้เลยค่ะ
ยิ่งตอนนี้ สถานการณ์บ้านเมืองและอะไรต่างๆ ชวนให้เครียดกันไม่เว้นแต่ละวัน….

ห นั ง สื อ ธ ร ร ม ะ
ก็มีออกมามากขึ้น ลองเลือกอ่านเล่มที่ถูกใจ แล้วเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันกันดูนะคะ

หลักธรรมคำสอนก็มีมากมายหลายข้อ ต้องมีสักข้อบ้างแหละ ที่ตรงกับชีวิตเราในช่วงนี้

ปัญหาต่างๆ ที่มีที่ได้พบเจอ บางครั้ง
ก็สามารถแก้ไขได้ ด้วยธรรมะดีๆ เพียงข้อเดียว….
ความสุขที่เกิดจากการได้อ่านหนังสือธรรมะนั้น
นอกจากจะทำให้เราได้ข้อคิดดีๆแล้ว ยังทำให้เรานั้น
พบเจอกับแนวทางในการดำเนินชีวิตดีๆ ได้
__________________________________________________

และบางที ก็อาจสามารถเปลี่ยนมุมมอง และการกระทำของเราให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้อีกด้วย
คำสอนดีๆ ที่มีอยู่มากมายนั้นเราสามารถนำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตได้
ไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยวางการทำใจให้สงบการไม่อาฆาตแค้นใดๆ…..

อ่านหนังสือธรรมะสักไม่กี่นาที ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้แล้วค่ะ

ความสุขเกิดขึ้นได้จากความสงบในใจ อ่านหนังสือธรรมะสงบใจสักครู่
ความสุขก็เกิดขึ้นได้ในใจเราแล้วค่ะ