ลงรถหรือขึ้นต่างจากเดิมหนึ่งป้าย

จากเดิมที่เคยลงรถป้ายนี้ เป็นประจำทุกเช้าข้ามลองเปลี่ยนเป็นลงมารถให้เร็วกว่าเดิมหนึ่งป้าย แล้วลองลงเดินผ่านเส้นทางที่แต่เดิมเคยแต่บางรถผ่านดูบ้างสิคะ

เราจะได้พบอะไรใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงได้นะคะ

   บางทีอาจจะได้เจอว่า
   เอ๊ะตรงนี้มีร้านกาแฟซ่อนอยู่ด้วยเหรอ

หรือมีร้านขายหนังสือหลบอยู่ด้วย อุ๊ยๆ มีร้านอาหารน่ากินตั้งอยู่นี่หน่า
การสำรวจเส้นทางใหม่ๆ ก็ทำให้ชีวิตเดิมๆ ดูมีชีวิตชีวาขึ้นได้นะคะ

เพราะการที่เราได้ลงไปสัมผัสสถานที่ๆ
ปกติเราเพียงแค่นั่งรถผ่าน ไม่เคยลงไปสักที
จนวันหนึ่ง เราได้ไปที่นั้นๆ ด้วยตัวเอง
ก็ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ ห็ น  แ ล ะ ไ ด้ รู้ ว่ า
สิ่งที่เราได้แต่ผ่านนั้น แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไร
บางที สิ่งที่เราแค่เห็น แต่ยังไม่ได้สัมผัส ก็อาจทำให้เราตัดสินอะไร
บางอย่างไปได้ด้วยแค่การประเมินจากสายตา….
___________________________________________________

แต่หากเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้ว เราจะได้รู้ว่า ยังมีอะไรมากมายกว่าที่สายตาเรามองเห็น
อย่าตัดสินอะไร ถ้ายังไม่ได้สัมผัสสิ่งนั้นอย่างแท้จริง
ไปดูให้เห็นกับตา จะได้รู้ว่า มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดค่ะ
เปิดหูเปิดตา มองอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตให้หลากหลาย…..

แล้วจะรู้ได้ว่า ความสุขจากการพบเจออะไรใหม่ๆนั้น มันดีแค่ไหนค่ะ