หามุมพักผ่อนดีๆ ในบ้านให้เจอ

ในบ้านที่อยู่มานานแต่เราอาจไม่เห็นมุมพักผ่อนดีๆ ที่ซ่อนอยู่…..
ลองหามุมนั้นให้เจอดูสิคะ!!!!
ลุกขึ้นมาสำรวจบ้านของคุณแล้วลองหาดูว่าจะปรับเปลี่ยนมุมไหนให้เป็นมุมพักผ่อนสบายๆ ได้มาก
ไม่ว่าจะเป็นระเบียงหน้าห้องพี่ไม่ค่อยได้เหลียวแลเอาไว้แค่ตากผ้า

         หรือว่า
         จะเป็นมุมริมหน้าต่างที่วางของเอาไว้จนเละเทะ

หรือจะเป็นประตูหลังบ้านที่เปิดออกไปเจอกับพื้นที่โล่งๆ ที่มีลมเย็นสบาย

ทุกที่ย่อมมีมุมดีๆซ่อนอยู่ค่ะ
เพียงแต่ว่า เราลองหามันให้เจอเท่านั้นเองค่ะ
เพราะความสุข หาได้ง่าย ใกล้ๆ ตัวเรา
แค่มองหาคุณก็มองเห็นแล้ว
ล อ ง มี ค ว า ม สุ ข กั บ ที่ ๆ
เราต้องอยู่กับมันทุกวันดูสิคะ…..
_______________________

ถ้าเราหาความสุขจากสิ่งนั้นเจอ เรานี่แหละค่ะ ก็จะพบกับความสุขได้เสมอในทุกวัน
เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไปที่ไหน
ที่ๆ สบายใจและสุขใจที่สุดก็คือบ้านของเรานี่แหละค่ะ

ไม่มีที่ไหน
สุขใจเท่าบ้านเราอีกแล้วค่ะ