ยิ้มให้กับตัวเองในกระจก

ไม่ต้องรอให้ใครยิ้มให้เพื่อให้เรารู้สึกดีค่ะ
ยิ้มให้ตัวเองเราก็รู้สึกดีได้นะคะ :
ก่อนออกจากบ้าน ลองมองกระจกแล้วยิ้มสวยๆ ให้ตัวเองสักหนึ่งครั้ง ยิ้มแบบไหนก็ได้ ที่ทำให้เราเห็นแล้ว จะรู้สึกดีขึ้นมาได้อย่างประหลาด

       เพราะรอยยิ้มนั้น
       มีพลังแห่งความสุขและความรู้สึกดีซ่อนอยู่…..

เวลาที่เราเห็นใครยิ้มให้กัน เราเองก็รู้สึกดี เวลาที่มีคนยิ้มให้เรา เราก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นไปใหญ่ หรือเวลาที่เราได้เป็นผู้ยิ้มให้เสียเอง

นั่นยิ่งรู้สึกดีไปเป็นสองเท่า….

การยิ้มเป็นการผูกสัมพันธ์ขั้นต้นที่ทำให้คนหลายๆ คนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ โดยเริ่มที่รอยยิ้ม…..

บางคนรู้จักกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
ก็ ด้ ว ย ร อ ย ยิ้ ม
หลายคนกลายมาเป็นคนรู้จัก
พัฒนาเป็นคนรัก ก็ด้วยรอยยิ้ม
ยิ้มให้กันวันละนิด จิตแจ่มใสค่ะ เริ่มง่ายๆ
ก็ยิ้มให้ตัวเองก่อนเลย เป็นไง!!!
______________________________

ลองมาเริ่มต้นวันใหม่ๆ ให้สดใส ด้วยการยิ้มให้ตัวเองดูดีกว่าค่ะ
ยิ้มแล้วบอกกับตัวเองว่า วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของเรานะ!!
เพราะการที่ได้ยิ้มนั้น เป็นการสร้างความรู้สึกดีให้ตัวเองได้เหมือนกันค่ะ

รู้อย่างนี้แล้วมายิ้มให้กันดีกว่า :