อยู่กับปัจจุบัน

Today is a “Present”

ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ ณ บัดนาว….. อยู่กับมันค่ะ
อย่าไปสนอดีตที่ผ่านไปและแก้ไขไม่ได้
อย่าไปกังวลอนาคตที่ไม่รู้จะเป็นยังไง
คิดไปก็เท่านั้นค่ะไม่ได้มีคำตอบอะไรดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้นมาเลย….
หากมัวแต่ห่วงอดีต พะวงอนาคต แล้วปัจจุบันตอนนี้ คุณจะสะกดคำว่า “ความสุข” เป็นหรือคะ…..

             หากตอนนี้ไม่ทุกข์
             ก็ถือว่าคุณมีความสุขแล้วค่ะ

อยู่กับสิ่งที่มี ที่เป็นในตอนนี้ อย่าไปเสียดายกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้และไม่มีวันย้อนกลับ
อย่าไปกังวลกับอนาคตที่จะมาไม่ถึง
อย่าไปเศร้ากับเรื่องที่เราแก้ไม่ได้ อย่าให้อดีตมาทำร้ายปัจจุบัน

วันนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้
คือสิ่งที่ดีและสำคัญที่สุดหลายคนทุกข์
เพราะมัวแต่เอาความสุขไปจมอยู่ในความเศร้าและกังวล
ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ เป็นอะไรอยู่
ขอให้ช่วงเวลา “ตอนนี้” ให้ดีที่สุด
อ ะ ไ ร จ ะ เ กิ ด ขึ้ น  ก็ ใ ห้ มั น เ ป็ น ไ ป ค่ ะ
_____________________________________________

แล้ววันนี้คุณมีความสุขแล้วหรือยัง ? : )