อาหารเพื่อชีวิต..ในขวบปีแรก (ตอนที่4)

อาหารเพื่อชีวิต..
ในขวบปีแรก (ตอนที่4)

หลักเพื่อการให้อาหารลูกน้อยในขวบปีแรก

 1. อาหารที่เด็กทารกต้องการในช่วงต้นมีเพียงนมเท่านั้นโดยเฉพาะนมแม่จึงไม่ควรรีบร้อนให้อาหารอื่นจนกว่าเด็กจะพร้อม
  เด็กส่วนใหญ่สั่งพร้อมรับอาหารเสริมเมื่ออายุประมาณ 4 เดือน ซึ่งไม่แน่นอนตายตัว เพราะเด็กบางคนอาจจะต้องการกินนมแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึงอายุ 6 เดือนก็ได้
 2. พยายามให้ลูกเคยชินกับอาหารหลักหลายชนิดให้มากที่สุดตั้งแต่เด็กยังเล็ก
 3. อย่าใส่น้ำตาลลงไปในนมหรืออาหารของลูก และพยายามจำกัดอาหารที่มีน้ำตาลผสมให้ลูกกินแต่น้อย
  เช่น ขนมปังกรอบ แยม น้ำอัดลม ถึงแม้ว่าบริษัทที่ผลิตอาหารจะระบุว่าเป็นอาหารปราศจาก น้ำตาล
  แต่มักจะมีการผสมน้ำตาลจากผลไม้หรือน้ำผึ้งลงไปในอาหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายต่อฟันทั้งสิ้น
 4. อย่าใส่เกลือลงไปในอาหารของเด็ก แม้ว่าจะปรุงร่วมกับอาหารของผู้ใหญ่ ควรตักอาหารของเด็กแบ่งออกมาก่อน จึงค่อยเติมเกลือภายหลัง
 5. อย่าให้นมสด ไข่ทั้งฟอง จนกว่าเด็กจะอายุ 6 เดือนไปแล้ว และเมื่อให้ใครแก่เด็ก ควรปรุงให้สุก การให้ไข่ขาวควรเริ่มเมื่อเด็กอายุ 7 เดือน
 6. อย่าปล่อยให้ลูกกินอาหารที่มีขนาดเล็กและแข็ง เพราะอาจจะทำให้สำลักต้นติดคอหรืออุดหลอดลมได้
  ตัวอย่างเช่น การให้เมล็ดถั่วลิสงทอดหรือคั่ว ควรริ่มเมื่อเด็กอายุ 5 ปีไปแล้ว เป็นต้น
 7. อย่าปล่อยให้เด็กทารกอยู่ตามลำพังขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำ เพราะหากเด็กสำลักจะช่วยไม่ทัน