อาหารเพื่อชีวิต..ในขวบปีแรก (ตอนที่5)

อาหารเพื่อชีวิต..
ในขวบปีแรก (ตอนที่5)

อาหารสำเร็จรูปหรือจะสู้ฝีมือแม่ 

      ยุคสมัยที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็วนี้ทำให้มีอาหารสำเร็จรูปของผลิตออกมามากมาย และพยายามโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆ แม้แต่ในคลีนิก โรงพยาบาล
ก็อาจจะมีการแจกตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปแก่ผู้มาใช้บริการจนเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับการโฆษณา อาหารสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลา สะดวกสบาย สะอาด อุดมด้วยสารอาหารมาก
ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมากเปลี่ยนใจมาใช้อาหารที่บรรจุในขวด ในกระป๋องรวมทั้งไม่ได้รับคำแนะนำเพื่อการปรุงอาหารเอง เป็นเหตุให้ผู้ปกครองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงอาหารให้เด็กมาก่อนยิ่งขาดความมั่นใจ
  ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กที่วางขายโดยทั่วไป
และจะทำให้เห็นถึงความสำคัญของการปรุงอาหารให้ลูกด้วยตนเองมากกว่าจะพึ่งอาหารขวด หรืออาหารกระป๋องตามห้างสรรพสินค้าเพราะ

  1. ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นต้นตำรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และนับว่ามีมาตรฐานพอสมควร
    ก็ยังมีข่าวที่ทำให้คุณแม่ทั้งหลายหวาดระแวงได้ คือ พบเศษลวด คลิปกระดาษ เศษแก้ว ปะปนมาในอาหารของเด็ก
  2. อาหารสำเร็จรูปมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อ ถึงแม้จะปรากฏข้อมูลเพียงที่ภาชนะ แต่ข้อมูลนั้นมักจะทำให้เข้าใจผิดหรือไขว้เขวได้
    เช่น บอกว่าอาหารนั้นปลอดน้ำตาล แต่ก็มักมีน้ำตาลในรูปอื่นผสมอยู่ด้วยเสมอ หรือโรงงานผู้ผลิตมักจะอ้างว่าปราศจากสารปรุงแต่ง ปราศจาก สี กลิ่น แต่ก็ยังพบได้ เป็นต้น
  3. อาหารสำเร็จรูปของเด็ก มักผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและสำเร็จรูป เสียจนมองด้วยตาแล้วคนทั่วไปมักจะไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างนอกจากจะอ่านจากฉลาก

ความคลางแคลงใจหรืออันตรายที่อาจเกิดกับลูกนี้ จะไม่มีปัญหาเลยหากเราปรุงอาหารให้ลูกรักด้วยตนเองหรือเป็นผู้ควบคุมดูแล
เราจะรู้และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ลูกกินเข้าไปนั้นคืออะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรปนอยู่ เพราะเราเป็นผู้กำหนดเองที่สำคัญคืออาหารที่เรานำมาปลงให้ลูกนั้นเป็นอาหารสดที่มีคุณค่าอาหารอย่างมากมาย

ฉะนั้น เริ่มต้นให้ลูกรักติดใจในฝีมือการทำอาหารของคุณแม่หรือคุณพ่อเสียแต่วันนี้ดีกว่า
เพราะการให้อาหารสำเร็จรูปจะทำให้เด็กเคยชินกับรสชาติและไม่อยากกินอาหารที่คุณแม่คุณพ่อเป็นผู้ปรุงเองในเวลาต่อมาได้