เด็กกับการกินเพื่อสุขภาพ (ตอนที่1)

เด็กกับการกินเพื่อสุขภาพ (ตอนที่1)

เด็กต้องการอาหารเพื่อเติมพลังงานสร้างความเติบโต ดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเด็กๆจะตัวเล็กกระจ้อยร่อย
แต่พวกเขาก็ต้องการอาหารที่มีทั้งปริมาณและคุณค่าที่ดีพอ โดยทั่วๆไปแล้วต้องการอาหารมีคุณค่าสูงกว่าผู้ใหญ่

การให้อาหารแก่เด็กเพื่อให้มีสุขภาพดี ต้อง ให้อาหารหลากหลาย คือมีอาหารหลายชนิด
ตัวอย่างความหลากหลายของอาหารที่เด็กควรจะได้ในช่วงระยะเวลา 2-3 วัน คือ

  • ผักต่างๆ ผลไม้หรือน้ำผลไม้ต่างๆ
  • เนื้อสัตว์ เช่น หมู ปลา ไข่ ถั่วชนิดต่างๆ
  • นม
  • ข้าว
  • น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง

ไม่ต้องกังวลมาก หากเด็กปฏิเสธอาหารหลายชนิด ควรเลือกปรุงอาหารที่เด็กกินให้มีความหลากหลายที่สุด
แม้ว่าจะเป็นความหลากหลายที่ซ้ำกันทุกวันก็ตาม

อาหาร…
คือเครื่องชี้สุขภาพเด็ก

การกินเพื่อสุขภาพ ควรเริ่มต้นตั้งแต่ลูกยังเล็ก เพราะเมื่อผ่านวัยหย่านมไปแล้ว ลูกน้อยจะเริ่มกินอาหารได้มากชนิดขึ้น หากมีการกระตุ้นให้ลูกกินแต่อาหารที่ดีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
คือมีไขมันและน้ำตาลต่ำ แต่เส้นใหญ่อาหารสูง ลูกก็จะเริ่มดูดซึมอุปนิสัยการกินที่ดีไปด้วย เมื่อเติบโตถึงวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่เด็กจะต้องตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือขนมเองที่โรงเรียน
ลูกจะได้มีการตัดสินใจถูกต้องมีบริโภคนิสัยที่ดีซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีต่อไป
ในทางกลับกัน หากเด็กเคยชินกับการกินอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเริ่มกินตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยเรียน อาหารเหล่านี้ก็จะสะสมเป็นปัญหาสุขภาพในวันข้างหน้าได้
เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โดยเฉพาะฟันผุ ซึ่งประมาณกันว่าร้อยละ 50 ของเด็กจะฟันผุก่อนเข้าโรงเรียน
การกินไขมันสัตว์มากๆ โดยเฉพาะมันที่ติดมากับเนื้อ จะส่งผลให้มีคลอเรสเตอรอลสะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงที่จะนำไปสู่โรคหัวใจได้
ซึ่งอาจเริ่มเป็นได้ตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าสู่วัยรุ่น
ดังนั้นจึงต้องเริ่มคำนึงถึง “อาหารกับสุขภาพของเด็ก”  ตั้งแต่บัดนี้ และ ปลูกฝังการกินที่ดีให้เด็กทันที