เด็กกับการกินเพื่อสุขภาพ (ตอนที่3)

เด็กกับการกินเพื่อสุขภาพ (ตอนที่3)

กินเกลือให้น้อย

แม้จะยังคงเป็นข้อถูกเถียงและยังไม่มีข้อยุติว่า การกินเกลือมากเกินไปมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร แต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ให้คำแนะนำไว้ว่า
การลดการกินเกลือจะเป็นผลดีกับสุขภาพมากกว่าเนื่องจากพบว่าการกินเกลือมากเกินไปได้ก่อให้เกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงได้สำหรับบางคน

กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารให้มาก

ใยอาหาร ปรากฏอยู่ในรูปต่างๆ และมีบทบาทในการป้องกันโรคต่างกันไปด้วย เช่น ช่วยป้องกันท้องผูก ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ หรือช่วยแม้กระทั่งป้องกันโรคหัวใจได้ด้วย
มีบางคนเข้าใจผิดว่ารำข้าวเป็นพืชที่มีเส้นใหญ่อาหารสูง จึงใส่รำข้าวลงไปในอาหารทุกประเภท แท้จริงการทำเช่นนั้นจะไม่ก่อประโยชน์อะไรให้กับร่างกาย
เพราะการกินรำข้าวมากเกินไปจะทำให้ร่างกายลดการดูดซึมเกลือแร่สำคัญบางตัวที่จำเป็นสำหรับร่างกายได้
ทางที่ดีที่สุด คือ เราควรกินอาหารที่มีเส้นใหญ่หลายหลายชนิดเช่น กินข้าวกล้อง ข้าวสองมือ ขนมปังสีน้ำตาล หรือขนมปังที่ทำจากข้าวสารลีที่ไม่ได้ขัดสีเมล็ดถั่วทุกชนิดผักและผลไม้ต่างๆ
หากกินให้มีความหลากหลายเช่นนี้ได้ ก็นับเป็นการกินที่ถูกต้องเพราะทำให้ได้ใหญ่อาหารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ

อาหารสุขภาพ…ทารกมีสิทธิ์ไหมครับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมักจะแนะนำให้เด็กอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่กินอาหารสุขภาพให้เป็นนิสัย แต่สำหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็กๆ นั้น ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ในเรื่องการกินย่อยอาหารโดยทั่วๆ ไป
จึงแนะนำว่าถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กก็ควรกินไขมันในปริมาณน้อยต่อเมื่ออายุได้สองปีจึงค่อยค่อยเริ่มให้อาหารสุขภาพที่มีใยอาหารหลายชนิดเพิ่มขึ้น