ดื่ม..เพื่อสุขภาพของลูก

ดื่ม..เพื่อสุขภาพของลูก

ปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มได้ก้าวรุดหน้าไปมากมีการบรรจุน้ำดื่มลงในขวดแก้วขวดภัติและนำเข้าน้ำแร่จากเมืองนอกถึงแม้โลกจะก้าวหน้าไปไกลเพียงใดน้ำที่เหมาะที่สุดสำหรับการชงนมหรือให้เด็กดื่มก็คือน้ำต้มสุกเพราะสะอาดประหยัดและที่สำคัญคือปลอดภัย
น้ำแร่ที่มีราคาแพงจากเมืองนอกถึงแม้จะสะอาดแต่ว่าไม่ควรให้เด็กเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือทารกดื่มหรือไม่ควรใช้ผสมนมเพราะน้ำนี้มีระดับเกือแร่มากเกินกว่าไปของเด็กจะทำหน้าที่ควบคุมเกลือแร่ได้หากจะให้เด็กดื่มน้ำชนิดนี้ควรให้เมื่อเด็กสามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิดแล้วสำหรับน้ำประปานั้น ในเปรตและตะกั่วผสมควรใช้ที่กรองน้ำจะช่วยให้น้ำประปามีคุณภาพดีขึ้นและราคาไม่แพงหลังจากลองน้ำประปาแล้วจึงค่อยนำไปต้มให้สุกเพื่อให้เด็กดื่ม

นอกจากน้ำ..หนูดื่มอะไรได้บ้าง

โดยทั่วไปทารกในช่วง 2-3 เดือนได้ซึ่งกินนมแม่หรือนมไม่ต้องกาศเครื่องดื่มพิเศษใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากให้น้ำต้มสุกระหว่างมื้อนมเท่านั้นเมื่อมีการเริ่มให้อาหารเสริมอื่นนอกจากนมทำให้เด็กมีมือนมน้อยลงแล้วควรให้เครื่องดื่มอื่นๆแก่เด็กบ้างโดยเฉพาะน้ำผลไม้จากธรรมชาติซึ่ง อาจจะทำให้เจือจางลงดำน้ำแต่ไม่ควรให้ลูกดื่มแทนน้ำเพราะในน้ำผลไม้ตามธรรมชาติจะมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ซึ่งมีผลทำให้เด็กฟันผุได้หักให้ดื่มบ่อยๆ ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้ให้แก่เด็กและมักจะอ้างว่ามีน้ำตาลต่ำหรือผสมเกลือแร่และวิตามินลงในเครื่องดื่มนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเลือกซื้อเพราะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นและทำให้สิ้นเปลืองโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีผลเม้สดให้เลือกรับประทานตลอดปีการให้เด็กเด็กได้ทานผลไม้สดให้ประโยชน์และคุณค่ามากมายกว่า