ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่กินเนื้อสัตว์

ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่กินเนื้อสัตว์

อาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ โดยทั่วไปหมายถึงอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน ผู้ใหญ่ที่กินอาหารเจมักมีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพหรือความเชื่อทางลัทธิศาสนา สำหรับเด็กนั้น มีบางคนที่เป็นเจแต่กำเนิด คือไม่ถูกกับอาหารเนื้อสัตว์ นับตั้งแต่คำแรกที่เข้าปาก และไม่ยอมกินอีกเลย ถึงแม้ว่า เด็กมักจะปฏิเสธอาหารบางอย่างเป็นการชั่วคราว แต่กรณีการปฎิเสธเนื้อสัตว์นั้น มักจะเป็นการปฏิเสธอย่างถาวร

อาหารเจปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่

การที่เด็กปฏิเสธเนื้อสัตว์ก็มีโอกาสที่จะทำให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหารได้ถ้าพ่อแม่ขาดความรู้และไม่สามารถเสริมอาหารที่มีโปรตีนให้กับลูกได้ในทางกลับกันเด็กที่ชอบกินแต่ผักและปฏิเสธเนื้อสัตว์ก็อาจจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเด็กที่กินเนื้อสัตว์ได้หากกินอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติได้อย่างถูกต้อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ มีความเห็นว่า อาหารเจก็ถือเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสำหรับทารกและเด็กทุกวัยได้ มีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า เด็กที่กินอาหารเจมีแนวโน้มที่จะกินไขมันและน้ำตาลน้อย
และพบว่าคนที่กินอาหารเจจะเป็นโรคอ้วน โรคหัวใจ และฟันผุน้อยกว่า เพราะจะกินแต่อาหารธรรมชาติ เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืชมาก ซึ่งตรงกับคำแนะนำเกี่ยวกับการกินเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว

เจอย่างไรให้ปลอดภัย

พ่อแม่ควรมีความรู้ว่าเมื่อเด็กปฏิเสธเนื้อสัตว์ควรจะให้อาหารอะไรทดแทนเพื่อที่ลูกจะได้รับสารอาหารครบถ้วนข้อแนะนำต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะโดยกว้างๆ เพื่อให้เด็กสามารถกินอาหารมังสวิรัติได้อย่างปลอดภัยแข็งแรง

  1. เมื่อเด็กไม่กินเนื้อสัตว์ควรให้เด็กได้อาหารประเภทไข่นมและผลิตภัณฑ์จากนมทดแทน
  2. อาหารประเภทถั่วเป็นอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กมากควรให้เด็กได้กินทั่วหลายๆ ประเภทพร้อมกับธัญพืชที่หลากหลายชนิดเพื่อให้ได้สารอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ ฃ
  3. หากแน่ใจว่าเด็กกินอาหารที่หลากหลายชนิดเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินเพิ่มแต่สำหรับเด็กเล็กขอแนะนำให้เสริมวิตามินชนิดหยดจนกระทั่งเด็กอายุ 2 ขวบทั้งนี้ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์ด้วย
  4. วิตามินที่มักแนะนำแก่เด็กที่กินอาหารเจคือให้กินวิตามิน B12 เพิ่มเติม