เลือกอาหารให้ฟันของลูก

เลือกอาหารให้ฟันของลูก

เกือบ 50% ของเด็กวัยก่อนเรียนมีปัญหาฟันผุและมากกว่า 90% ของวัยรุ่นอายุ 15 ปี มีฟันผุอย่างน้อย 5 ซี่ ทั้งๆ ที่เด็กยุคใหม่ไม่ควรฝันผุแต่ก็ยังพบว่า
เด็กจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพฟัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกินอาหารไม่ถูกต้องนั่นเอง

อยากให้ลูกมีฟันเรียบสวย แข็งแรง และอยากป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุ
คุณพ่อคุณแม่ควรปฏิบัติดังนี้

  1. พยายามให้เด็กกินน้ำตาลน้อยลงเพราะน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักทำให้ฟันผุบ่อยที่สุดโดยเฉพาะน้ำตาลในขนมหรืออาหารว่างซึ่งเด็กชอบกินจุบจิบนั้น
    ถึงแม้จะมีปริมาณเท่ากันแต่การกินบ่อยๆ จะทำให้ฟันผุได้มากกว่าการกินในครั้งเดียว
    ดังนั้นควรให้ขนมหวานในมืออาหารแต่หากว่าเด็กหิวระหว่างมื้ออาหารก็ควรเลือกขนมซึ่งมีน้ำตาลน้อยและมีคุณค่าอาหารมากให้กับลูก
  2. คุณพ่อคุณแม่ควรหัดนิสัยให้ลูกรักการแปรงฟัน และสอนให้แปรงฟันหลังอาหารเช้า เย็น โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ซึ่งจะช่วยให้ฟันสะอาดเป็นอย่างมาก
  3. ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้โดยการสร้างเกราะให้แก่เคลือบฟัน

ปัจจุบันมีการให้เด็กกินฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ การป้องกันจะได้ผลจริงจัง ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 12 ปี ทั้งนี้ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อน