อาหารทันสมัยกับสุขภาพของเด็ก (ตอนที่1)

อาหารทันสมัยกับสุขภาพของเด็ก (ตอนที่1)

อาหารอาบรังสีเป็นเทคโนโลยีการถนอมอาหารอันหนึ่งซึ่งมีขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากอาหาร เช่น แหนมอาบรังสี ซึ่งทำให้สามารถกินแหนมสดได้โดยไม่ต้องอุ่น ฆ่าเชื้อโรคเสียก่อนทำให้ไม่ต้องกลัวพยาธิตัวจี๊ดขณะนี้มีประเทศกว่า 25 ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารอาบรังสีได้ โดยถือว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยคุณภาพดีทำให้การสูญเสียของอาหารลดลงรวมทั้งยืนยันว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

วิธีการอาบรังสี

รังสีที่ใช้อาบอาหาร คือ รังสีแกมมาเป็นรังสีที่ใช้อาบอาหารก่อนจะถูกบรรจุด้วยคำนวณปริมาณรังสีที่จะอาบไว้ การฉายรังสีทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวะภาพกล่าวคือเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อโรคต่างๆ
จะถูกฆ่าและอาหารเองก็ไม่เป็นตัวแพร่รังสีจึงปลอดภัยต่อการบริโภค
นอกจากนี้ผักหรือผลไม้ซึ่งถูกอาบรังสีจะสุกช้าลงและไม่แตกหน่อ ทำให้เก็บอาหารได้นานขึ้นไม่ต้องใช้สารเคมีหรือสารปรุงแต่งเพื่อถนอมอาหารหรือกันบูด

อาหารอาบรังสี..ดีแน่หรือ

ถึงแม้ว่ารัฐบาลและบริษัทผลิตอาหารจะยืนยันในความปลอดภัย และประโยชน์ของอาหารอาบรังสี
แต่ผู้บริโภคเองก็ยังไม่มั่นใจนักว่าจะปลอดภัยจริงหรือไม่มีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า

  • จะพิสูจน์หรือรู้ได้อย่างไรว่า อาหารนั้นผ่านการอาบรังสีแล้วจริง
  • จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอาหารนั้นผ่านการอาบรังสีอย่างเหมาะสม
  • ในกรณีที่อาหารนั้นมีเชื้อแบคทีเรียซึ่งได้เคยผิดออกมาแล้ว รังสีจะไม่สามารถทำลายพิษนี้ได้ กล่าวคือรังสีไม่สามารถทำลายสเปอร์ของเชื้อโรคได้
  • กระบวนการผลิตอาหาร อาจจะทำให้คุณค่าทางผู้ชนะการของอาหารลดลง หรือมีสารตกค้างเป็นอันตรายได้

เรื่องของอาหารอาบรังสี จึงเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ในขณะที่แม้ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้มีการผลิตอาหารอาบรังสีและมีการจำหน่ายอาหารอาบรังสีอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคงมีกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคออกโรงคัดค้านการตัดสินใจคงขึ้นอยู่กับพ่อแม่เองว่าจะเลือกอาหารอาบรังสีให้ลูกๆ หรือเด็กๆ ของท่านหรือใหม่