สารปรุงแต่งอาหาร…ทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือ

สารปรุงแต่งอาหาร…ทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือ

ไก่งามเพราะขน…อาหารสดเพราะสารปรุงแต่ง
การผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ มีการใช้สารปรุงแต่งซึ่งอาจเป็นสารเคมีหรือสารสกัดจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ประมาณกันว่ามีการใช้สารปรุงแต่งมากถึง 3,500 ชนิด
โดยที่สารบางชนิดก็มีความสำคัญจริงคือ ช่วยถนอมอาหารได้แต่ส่วนมากเป็นสารปรุงแต่งที่ใช้เพื่อการตกแต่งอาหารให้ดูสด สวยงามและมีรสชาติดีขึ้น ซึ่งแน่นอนย่อมมีอันตรายแฝงมาอยู่ด้วย

พ่อแม่จำนวนมากรู้สึกกังวลและไม่สบายใจเกี่ยวกับการใช้สารปรุงแต่งที่เติมลงไปในอาหาร และกลัวว่าเด็กจะได้รับอันตราย เพราะมีแต่อาหารธรรมชาติอย่างผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม
ก็มักจะมีข่าวออกมาอยู่เสมอว่ามีการใช้สารปรุงแต่ง ทั้งๆ ที่เป็นอาหารธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารปรุงแต่งอาหารเลย

เด็กๆ จะหลีกเลี่ยง “สารปรุงแต่ง” ได้อย่างไร

การให้เด็กกินอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ปรุงเอง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคสารปรุงแต่งได้ เพราะสารปรุงแต่งมีมากในอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตามยังมีสารปรุงแต่งอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราไม่มีทางทราบได้เลยว่ามีอยู่ในอาหารปริมาณใด เพราะไม่มีการระบุไว้ในฉลากอาหาร แต่เป็นสารปรุงแต่งที่หลบซ่อนอยู่
อันได้แก่ สารเคมี ยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งที่เลี่ยงได้ยากและมีการใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ในผักผลไม้และใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่

มีข้อแนะนำในการให้อาหารแก่เด็กเพื่อให้ได้รับ สารปรุงแต่ง ให้น้อยที่สุดดังนี้

  1. กินอาหารสุขภาพให้มาก กินอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตมากให้น้อยจะทำให้เด็กได้รับสารปรุงแต่งหรือสารเคมีตกค้างน้อยลง ทำให้ร่างกายมีเวลาและมีกำลังสามารถกำจัดสารเคมีได้
  2. อย่าคิดว่าสารปรุงแต่งที่ได้จากธรรมชาติดีกว่าสารปรุงแต่งที่ผลิตขึ้นจากสารเคมี ควรยึดหลักว่าใช้สารปรุงแต่งให้น้อยที่สุด ให้อาหารมีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดจะดีกว่า
  3. ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด โดยผ่านน้ำก๊อกแรงๆ หรือปอกเปลือกผลไม้ที่รู้ว่ามีการใช้สารเคมีมากจะช่วยลดสารตกค้างที่เปลือกซึ่งมีอยู่มากกว่าเนื้อในได้